Otworzenie Limited Company w Uk – Spółka Ltd w Uk

Polski Ksiegowy Londyny

Polski Ksiegowy Londyn

Otworzenie Limited Company w Uk  nie jest trudne. Jeżeli posiadasz podstawowe informacje o współudziałowcach, dyrektorze oraz nazwę spółki, to rejestracja zajmnie ci niewiele czasu.

Jeżeli potrzebowałbyś pomocy, zawsze możesz zwrócić się do nas.

Następnie w przeciągu 48 godzin dostaniesz dokumenty potwierdzające otwarcie Limited Company.

Pamiętaj musisz prowadzić miesięczną ksiegowość, następnie zrobić roczne rozliczenie z Companies House oraz z Revenue.

Możesz zatrudnić siebie jak i inne osoby. Pamiętaj jednak, że payroll dla pracowników musisz robić co miesiąc.

Rozliczenie podatku w uk

Musisz także, jeżeli jest taka potrzeba odprowadzić podatek od wynagrodzenia i opłacić składki na ubezpieczenie do 5 następnego miesiąca.

Jeżeli chciałbyś otworzyć Limited Company to zgłoś się do naszego biura księgowego a my pomożemy ci w tym oraz poprowadzimy księgowość twojej nowootwartej spółki.

Jak rozliczyc podatek w uk

Spółka Ltd w Uk

KARY ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIE PODATKU W UK

1 dzien opóznienia za rozliczenie z podatku w UK kara w  wysokości 100 funtow.Dotyczy to nawet sytuacji jeśli nie masz podatku do zapłaty lub nadpłaciłes podatek.

Rozliczenie podatkowe w uk

3 miesiące opóznienia za rozliczenie podatkowe w uk-10 funtów za każdy następny dzien,do 90 dni,maksymalnie 900 funtów.Do tej kwoty dodajemy  także powyższa karę (100 funtów)

Rozliczenie podatku z anglii

6 miesięcy opóznienia za rozliczenie z podatku w uk-300 funtów,lub 5% podatku należnego.HMRC nalicza karę,która jest wyższa.Do tej kwoty dodajemy powyższe kary.Czyli 100+900+300 funtów lub 5% podatku należnego.

 

12 miesięcy opoźnienia za rozliczenie podatkowe w uk300 funtów ,lub 5% podatku należnego.Do tej kwoty dodajemy także powyższe kary.Czyli 100+900+300 funtów lub 5% i jeszcze za następne 3 miesiące opóznienienia 300 funtów lub 5% podatku należnego.

 

PROWADZENIE EWIDENCJI POTRZEBNEJ DO ZWROTU PODATKU W UK

Dlaczego trzeba prowadzić dokumentację

 

Jeśli musisz rozliczyć się z podatku w uk, należy zachować wszystkie zapisy i dokumenty dotyczace prowadzenia firmy.Jeśli HMRC będzie chcial zweryfikowac dane, mogą poprosić Cię o dane użyte w tych dokumentach.

Jeśli nie prowadzisz odpowiedniej dokumentacji lub jeśli nie przechowujesz dokumentów wystarczająco długo, być może będziesz musiał zapłacić karę.

Rozliczenie podatku w uk

Dochody z pracy/P60 zwrot podatku

 

Aby rozliczyć  podatek w uk należy przechowywać dokumenty zawierające szczegóły dotyczące wynagrodzenia i podatku,w tym:

 • P45 – jeśli zostawisz pracę, 1A część formularza pokazuje wynagrodzenie i podatek zapłacony
 • Formularz P60 – jeśli jesteś zatrudniony, w dniu 5 kwietnia, który pokaże wynagrodzenie oraz dane podatkowe za dany rok podatkowy
 • forma P11D – która przedstawia szczegóły swoich wydatków i korzyści, np. samochodu służbowego lub ubezpieczenia zdrowotnego
 • certyfikaty dla wszystkich opodatkowanych systemów Award
 • informacje o wszelkich zwolnieniach lub rozwiązaniach płatności

Jak rozliczyc podatek w uk

Aby otrzymać zwrot podatku w uk należy również zachować dowody z innych dochodów lub świadczeń ze swojego zatrudnienia które nie zostały uwzględnione w powyższej liście, na przykład:

 • napiwki otrzymane (ale nie jeśli pracodawca płaci je za Ciebie za pośrednictwem metody zwanej „Tronc” system, co oznacza, były już opodatkowane
 • świadczenia rzeczowe, na przykład bony na posiłki
 • wszelkie płatności ryczałtowe nie ujęte na P60 lub P45

Jak rozliczyc podatek w uk

Zasiłki


Aby ubiegać się o zwrot podatku w uk należy zachować wszelkie dokumenty związane z:

 • świadczeniami z ubezpieczenia społecznego
 • Statutory Sick Pay/chorobowym
 • zasiłkami związanymi z macierzyństwem,lub ojcostwem
 • zasiłkami dla poszukujących pracy

 

Zapisy emerytalne

 

Należy zachować:

 • formularz P160 (część 1A), otrzymany  po odejsciu na emeryturę
 • formularz P60 podający szczegóły dotyczące emerytury i potrącanego podatku
 • wszelkie inne szczegóły dotyczace emerytury  państwowej i podatków z nią zwiazanych

 

Odsetki, dywidendy lub inne przychody z oszczędności w UK, inwestycji i funduszy powierniczych

 

Do rozliczenia z podatku w uk należy zachować wszystkie:

 • deklaracje dotycz ące przychodów z oszczędności i inwestycji
 • certyfikaty podatkowe świadczone przez bank
 • bony dywidend otrzymanych od spółek w Wielkiej Brytanii
 • bony funduszu powierniczego
 • ubezpieczenia na życie podlegające opłacie certyfikatu zdarzeń

 

Należy również zachować:

 • szczegóły wyjątkowych wpłat np.dziedziczenia
 • korespondencje i inne dokumenty odnoszące się do swoich oszczędności i inwestycji

 

Dochody z mienia

 

Jeśli chcesz rozliczyć podatek w uk i masz dochody z najmu nieruchomości, musisz przechowywać dane dotyczące czynszów otrzymanych i kosztów wypłaconych.

 

Zagraniczny dochód lub zyski

 

Musisz zachować wszystkie bony,dywidendy, certyfikaty podatkowe i osobistą dokumentację finansową, aby w tym:

 • dowody dochodów uzyskanych za granicą, na przykład z pracy na własny rachunek lub mienia najmu
 • dokumentację za koszty, o które chcesz sie ubiegać
 • certyfikaty i dywidendy od firm zagranicznych
 • świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające zapłacony podatek ,w uk lub innym kraju

 

Dochody z programów akcji pracowniczych

 

Należy przechowywać informacje na temat wszystkich przyznanych akcji lub uzgodnień dotyczących udziału akcji, aby otrzymać zwrot podatku w anglii w tym:

 • kopie świadectw opcji na akcje i zawiadomień
 • korespondencję  o wszelkich zmianach w opcjach
 • informacje o  dacie i kwocie wyceny udzialów
 • szczegóły dotyczące wszelkich korzyści odbieranych jako akcjonariusz

 

Zyski kapitałowe- dokumenty podatkowe

 

Zapisy należy zachować w zależnosci  od okoliczności. Korzystne jest aby zachować wszelkie zapisy związane z aktywami,które zostały wykorzystane do:

 • wypracowania  zysku kapitałowego lub straty
 • wypełnianiu zeznania podatkowego
 • swoich roszczeń – np. roszczenia z tytułu straty

 

Jak długo należy przechowywać dokumentację potrzebna do zwrotu podatku w anglii


Musisz zachować swoją dokumentację przez okres co najmniej, taki jak opisany poniżej, w wypadku jesli HMRC zdecyduje się na kontrolę w Twojej firmy.

 

Jeśli przesyłasz zeznanie w terminie do 31 stycznia

 

 

Jeśli wysyłasz rozliczenie z podatku w uk przed normalnym terminem w dniu 31 stycznia, trzeba zazwyczaj zachować swoja dokumentację  na kolejny rok po tym terminie. Dotyczy to zarówno rozliczenia podatkowego online, jak i deklaracji wysłanych pocztą.

 

Jeśli przesyłasz zeznanie po 31 stycznia

 

Jeśli wysyłasz rozliczenie z  podatku w uk po normalnym terminie zgłoszenia,trzeba zazwyczaj zachować swoją dokumentację do 15 miesięcy od daty wysłania dokumentów. Dotyczy to zarówno deklaracji online jak i deklaracji wysyłanych pocztą.

 

Jednakże, może być konieczne, aby przechowywać dokumenty dłużej,np. jeśli urzad skarbowy rozpoczął kontrole w Twojej firmie, aż do momentu zakończenia kontroli.

 

W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej lub zawodowej

 

Jeżeli otrzymasz inne dochody, takie jak dochody z  nieruchomości biznesowej  należy prowadzić dokumentację na dłużej.

 

Jeśli zapisy zostaną utracone lub zniszczone

 

Jeśli zapisy zostaną utracone lub zniszczone należy poinformowac HMRC co się stalo i starać się odtworzyć dokumenty.

 

Po zebraniu informacji zastępczych można ich użyć, aby wypełnić rozliczenie podatkowe w uk.Musisz poinformować HMRC, czy jakiekolwiek dane  są:

 • danymi szacunkowymi i czy chcesz aby HMRC zaakceptowal te jako ostateczne dane
 • danymi tymczasowymi używanymi aż do ich potwierdzenia (musisz poinformować HMRC, kiedy będa dostarczone aktualne dane liczbowe).

 

Jeśli dokonasz zmian w późniejszym terminie i masz zaległy podatek nie zostana naliczone odsetki ani kary finansowe.

 

 

 

 

 

REJESTRACJA NA ZEZNANIE PODATKOWE W UK

Jeśli  wypełniasz rozliczenie podatkowe w UK tzw. Self Assessment po raz pierwszy, musisz zarejestrować się w HM Revenue and Customs (HMRC),aby ubiegać sie o zwrot podatku w uk z P60.

 

Należy wypelnić rozliczenie podatkowe w uk,jeśli:

 • prowadzisz własną działalność gospodarczą
 • masz nieopodatkowane dochody z majątku i inwestycji
 • ubiegasz się o zwrot wydatków (jeśli są powyżej £ 2,500)
 • uzyskałeś zyski kapitałowe.

Jak rozliczyć podatek w uk?

Rozliczenie podatkowe w uk

Musisz zarejestrować się na  Self Assessment przed zakończeniem pierwszej deklaracji podatkowej.

Podczas rejestracji poinformujesz HMRC o Twojej sytuacji finansowej co pozwoli zapłacić odpowiednią kwotę podatku i składek National Insurance w odpowiednim czasie.

Rozliczenie podatku z anglii

Najlepiej jeśli zarejestrujesz się z HMRC jak najszybciej .Ostateczny termin rejestracji to 5 października po zakończeniu roku podatkowego, za który trzeba wykonać zeznanie podatkowe.Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku.

 

Informacje niezbedne do rejestracji:

 

 • Twój numer ubezpieczenia społecznego(NIN).Jeśli nie pracowałeś w Wielkiej Brytanii wcześniej będziesz musiał się o niego ubiegac.
 • Twoje dane kontaktowe oraz dane kontaktowe firmy, jeśli zacząłeś samozatrudnienie.
 • Twój dziesięcio-cyfrowy indywidualny numer referencyjny podatnika.Znajdziesz go na listach lub formularzach wysyłanych przez HMRC.

 

Jeśli jesteś samozatrudniony

 

Jeśli pracujesz dla siebie, możesz zarejestrować się do Self Assessment.HMRC będzie wykorzystywać te informacje do utworzenia odpowiednich rejestrów ubezpieczeniowych dla Ciebie. Jest to niezbedne, aby uzyskać zwrot podatku w anglii.

 

Partnerstwo

 

Jeśli otworzyleś nowa spółkę biznesową, zarówno partnerstwo jak i każdy partner muszą być zarejestrowani na Self Assessment.Partnerem nominowany do odbierania i wysyłania w deklaracji podatkowych partnerstwa musi wypełnić formularz rejestracyjny partnerstwa. Jest to niezbedne, aby uzyskać zwrot podatku w anglii.

 

Musisz zarejestrować się na self assesment jako partner w biznesie.HMRC użyje w tym celu  informacji wysłanych do aplikacji na NIN. Można dokonac rejestracji online.

Pomocne informacje dotyczące spólki:

 • adres i kod pocztowy
 • Partnerstwo Unique Taxpayer Reference
 • Numer rejestracyjny firmy (jeśli zarejestrowana w Companies House)

 

Co się dzieje, kiedy jesteś już zarejestrowany na zeznanaie podatkowe w uk?


Po zarejestrowaniu się na rozliczenie podatkowe w uk, HMRC wyśle Ci list z dziesięcio cyfrowym numerem, zwanym Unique Taxpayer Reference lub UTR.Należy zachować swoją unikalną referencję podatnika w bezpiecznym miejscu, gdyż jest on niezbędny do rejestracji na  HMRC Online Services.

Następnie dostaniesz list z informacją, kiedy trzeba wysłać swoje pierwsze zeznanie podatkowe.List będzie wysłany zazwyczaj w kwietniu.Jeśli nie otrzymasz powiadomienia , należy skontaktować się z HMRC.

 

Dodatkowe opłaty

 

Jeśli jesteś samozatrudniony, jako jednosobowa firma lub partner biznesowy, to zwykle będziesz musial płacić składki ubezpieczeniowe klasy 2.

Być może będziesz musial tez zarejestrować firme jako podatnik VAT i Construction Industry Scheme.

Po więcej informacji dotyczących kalkulatora  zwrotu podatku w uk skontaktuj się z Naszym biurem.

jak zroliczyc podatek w uk
Jak rozliczyc podatek w uk

 

KTO MUSI WYPENIC ROZLICZENIE Z PODATKU W UK

Jeśli masz stosunkowo proste sprawy podatkowe i już płacisz podatek w systemie PAYE (Pay As You Earn) prawdopodobnie nie będziesz musiał wypełnić rozliczenia podatkowego w uk.Jeśli masz bardziej skomplikowane kwestie podatkowe ,albo dochody z kilku źródeł ,być może będziesz musiał wypełnić  rozliczenie  podatkowe w uk.

 

Najczęstsze powody konieczności wypełnienia rozliczenia  podatkowego w anglii są wymienione poniżej.

Jeśli HM Revenue & Customs (HMRC) poprosi Cię o wypełnienie zeznania podatkowego z innego powodu (aby upewnić się, czy płacisz odpowiedni podatek lub uzyskujesz odpowiednie ulgi podatkowe), należy zawsze to zrobić.

 

Praca na własny rachunek


Jeśli jesteś samozatrudniona/y (w tym jako członek spółki) zawsze musisz wypełnić rozliczenie z podatku w uk.

 

Jeśli jesteś dyrektorem spółki, ministrem

 

Musisz wypełnić rozliczenie z podatku w uk, jeśli jesteś jestes:

 • dyrektorem firmy (chyba, że ​jestes dyrektorem organizacji non-profit, np. charytatywnej)
 • pelnisz  religijne funkcje (jakiejkolwiek wiary)
 • jesteś członkiem rady  Lloyd.

 

Dochód powyżej pewnego poziomu z oszczędności, inwestycji lub nieruchomości

 

Jeśli nie masz jeszcze wypełnionego zeznania podatkowego, będziesz musiał to zrobić, jeśli otrzymasz:

 • £ 10.000 lub więcej dochodów z oszczędności i inwestycji
 • £ 2.500 lub więcej dochodów z oszczędności i inwestycji nieopodatkowanych
 • £ 10.000 lub więcej dochodów z majątku (przed odliczeniem zwrótow wydatków)
 • £ 2.500 lub więcej dochodów z majątku (po odliczeniu kosztów dopuszczalnych)
 • dochody z majątku zmarłej osoby, od których podatek nie został jeszcze zaplacony.

 

Jesteś jestes wieku 65 lat

 

Jeśli otrzymujesz  zasiłek powiazany z Twoim wiekiem, bo jesteś w wieku 65 ale twoje dochody są powyżej pewnego poziomu (£ 24.000 do 2011-12 roku podatkowym), będziesz musiał wypełnić rozliczenie  podatkowe w uk.Istnieją jednak wyjątki, na przykład, jeśli sprawy podatkowe są nieskomplikowane.Po szczególy należy skontaktować się z urzędem skarbowym.

 

Dochody z zagranicy

 

Musisz wypełnić zeznanie podatkowe, jeśli masz jakiekolwiek zagraniczne dochody, które nie są opodatkowane w Wielkiej Brytanii i chcesz otrzymac zwrot podatku w uk z P60.

 

Twój roczny dochód wynosi £ 100.000 lub więcej

 

Jeśli Twój całkowity dochód roczny wynosi  £ 100.000 lub więcej będziesz musiał wypełnić zeznanie podatkowe.W tej sytuacji Twoje dochody mogą zostac objęte wyższa stawką podatkową.

 

Zwrot kosztów/profesjonalnych subskrypcji


Jeśli jesteś zatrudniony i chcesz ubiegać się o zwrot wydatków lub profesjonalnych subskrypcji w wysokości £ 2,500 lub więcej, będziesz musiał wypełnić zeznanie podatkowe.Możesz napisac do HMRC, z pełnymi szczegółami sprawy, jeśli starasz się o zwrot podatku w uk poniżej tej kwoty.

 

Bezpośrednie platnosci do HMRC-zwrot podatku w uk

 

Jeśli placisz podatek w systemie PAYE, i masz zalegly podatek do urzędu skarbowego należy wypelnić zeznanie podatkowe gdy jedna z poniższych sytuacji ma miejsce:

 • HMRC nie może odzyskać należnego podateku, dokonując zmiany kodu podatkowego
 • nie chcesz płacić podatku za pośrednictwem kodu podatkowego – wolisz dokonać płatności bezpośrednio

 

Zyski kapitalowe

 

Jeśli uzyskaleś zyski kapitałowe na przykład masz sprzedane, rozdane lub w inny sposób zbyte aktywa, takie jak dom wakacyjny lub udziały, będziesz musiał wypełnić zeznanie podatkowe ,aby ubiegać się o zwrot podatku z P60.

 

Mieszkasz lub pracowales za granicą

 

Być może trzeba wypełnić rozliczenie z podatku w uk, jeśli :

 • nie jestes rezydentem w UK
 • zwykle nie mieszkasz w kraju
 • jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii i innego kraju.

 

Dodatkowe informacje-P60 zwrot podatku

 

Jeśli po sprawdzeniu sekcji powyżej nie kwalifikujesz się do wypełnieneia rocznego rozliczenia z podatku w uk nadal musisz poinformowac HMRC o nowych źródłach dochodów oraz wszelkich zmianach dotyczacych  wysokosci zarobkow np:

 • gdy płacisz podatek w systemie PAYE od dochodów z pracy lub emerytury  i Twoje dochody wzrosną. Zmiana dochodu będzie podlegać wyższej stawce podatku.
 • Gdy nie  płacisz podatku w systemie PAYE i Twój całkowity dochód do opodatkowania jest większy lub wzrasta od kwoty wolnej od podatku.

 

Twój dochód do opodatkowania może wzrosnąć, jeśli na przykład otrzymują Państwo:

 • Odprawy z tytułu zwolnień z miejsca pracy w wysokości ponad £ 30,000 (płatności niższe od tej kwoty nie podlegają opodatkowaniu)
 • Zysk z polisy ubezpieczeniowej
 • Dochody z nowych inwestycji.

 

HMRC następnie zdecyduje, czy potrzebne jest zeznanie podatkowe.Jeśli płacą Państwo podatek w systemie PAYE, HMRC może być w stanie zebrać należny podatek za pośrednictwem kodu tego podatku.

 

Po więcej informacji odnosnie rozliczenia z podatku w uk i kalkulatora podatkowego skontaktuj się z Naszym biurem.

ROZLICZENIE PODATKOWE W UK

Self Assessment polega na wypełnieniu rozliczenia podatkowego w uk każdego roku.W rozliczeniu podatkowym należy wykazać swoje dochody i zyski kapitałowe (zyski ze sprzedaży niektórych aktywów) i poniesione koszty oraz można ubiegac się o zwrot podatku w uk z P60.

Jak rozliczyc podatek w uk

Kto musi wypełnić rozliczenie  podatkowe w uk?

 

Nie każdy musi wypełnić zeznanie podatkowe.Jeśli Twoje sprawy podatkowe nie są  skomplikowane można płacić wszystkie podatki od swoich zarobków lub emerytur za pośrednictwem kodu podatkowego.

 

Musisz wypełnić zeznanie podatkowe, jeśli masz więcej skomplikowanych spraw podatkowych, nawet jeśli już płacisz podatek  za pośrednictwem kodu podatkowego.Istnieją również pewne okoliczności, w których zawsze będziesz musiał wypełnić zeznanie podatkowe – na przykład, jeśli:

 • pracujesz na własny rachunek
 • jestes dyrektorem firmy
 • otrzymujesz zagraniczne dochody.

 

Jak rozliczyc podatek w uk?

 

Musisz się zarejestrować na Self Assessment, zanim będziesz mógl uzyskać zwrot podatku w uk.HM Revenue & Customs (HMRC) będą korzystać z informacji podanych przez Ciebie.Następnie otrzymasz dziesięcio-cyfrowy kod rejestracji podatkowej, zwany Unique Taxpayer Reference.

Rozliczenie podatku w uk

Każdego roku, HMRC wyśle Ci list, zwykle w kwietniu, przypominający o obowiązku wypełnienienia rozliczenia podatkowego w uk.Jeśli nie otrzymałeś tego listu do końca kwietnia, należy skontaktować się z HMRC.

Możesz wysłać zeznanie podatkowe przez internet lub wypelnic formularz papierowy.Istnieje wiele korzyści dla wysłania go online.Jest to szybkie, łatwe i podatnik ma trzy miesiące dłużej, aby  wysłać formularz.

 

Terminy zwrotu podatku i kary

 

Jeśli wysyłasz papierową wersje rozliczenia  podatkowego w uk, musi ona dotrzeć do HMRC do północy 31 października.W przypadku pominięcia tego terminu należy wysłać zeznanie on-line

Jeśli wysyłasz formularz przez Internet  musi on dotrzeć HMRC do północy 31 stycznia.Będziesz musiał zapłacić 100 funtów kary, jeśli HMRC nie otrzyma formularza w terminie.Jeeli wyslesz zeznanaie podatkowe później , tym więcej kar najprawdopodobniej zapłacisz.

 

Wysłanie rozliczenia podatkowego w uk online


Wysłanie zeznania podatkowego on-line ma wiele zalet.Twoje dane są obliczane automatycznie przy jak użyciu kalkulatora podatkowego w uk i będziesz wiedział od razu, o nadpłacie lub niedopłacie podatku,i ewntualnym zwrocie podatku z pracy w uk.

Najpierw musisz się zarejestrować do HMRC Online Services .Po zarejestrowaniu się, można użyć bezpłatnego HMRC Self Assessment lub można kupić komercyjne oprogramowanie, aby wysłać zeznanie podatkowe.

 

HMRC serwis nie udostępnia niektórych deklaracji podatkowych online, zamiast musisz użyć komercyjnego oprogramowania .Należą do nich nastepujace deklaracje:

 • Deklaracje partnerskie
 • Obliczanie podatku od nieruchomości.

Następujących deklaracji podatkowych nie można wypelnić online:

 • SA700 – deklaracja podatkowa dla firmy,która nie jest rezydentem w UK
 • SA970 – deklaracja dla pełnomocników w zarejestrowanych programach emerytalnych.

 

Musisz wyslać tę deklarację poczta.Termin jest taki sam jak dla internetowych deklaracji – 31 stycznia.

Po więcej informacji ntjak rozliczyć podatek w uk oraz kalkulatorow podatkowych w uk prosimy o skontaktowanie się z Naszym biurem.

 

Jak rozliczyc podatek w Uk, Jak rozliczyc podatek w Uk , Jak odzyskac podatek w Uk, Jak rozliczyc podatek w Uk, Jak odzyskac podatek w Uk,